Kulturális Élvezetek

Egy kiváló magyar író, aki 100 éves lenne

2021-01-21 13:50:29

„Amit szavakkal bekeríthetek, az mindig innét marad a teljesség határán”

Mészöly Miklós

Nagy íróink egy része a múlt homályába vész, nem így Mészöly Miklós, akinek számos kötete ma is sikerrel a könyvesboltok kínálatában szerepel, bár idén már 20 éve, hogy elhalálozott. Születésének 100. évfordulóján sok megemlékezés zajlik, én most egy kicsit személyes módon járulok hozzá ehhez. Édesanyám a Szépirodalmi Könyvkiadó irodalmi vezetőjeként jó kapcsolatot ápolt vele.

Az 1979-ben megjelent „Szárnyas lovak” c. kötetben írt néhány sort - akár ars poetica-ként is - a szerző, ezt idézem. Aki elolvassa, láthatja, hogy dióhéjban kirajzolódik az akkor 58 éves író életének sok mozzanata és humánus tartása.

„1921-ben születtem Szekszárdon. Budapesten jogi doktorátust szereztem; talán, hogy később egy puszta kérvény megírása zavarba hozzon. Friss ügyvédjelöltként sikerült egy gyilkost megmentenem a halálos ítélettől; engem meg – mindenkinek magáét – kivittek a frontra. Megszöktem, elfogtak, kegyelemből újra bevetettek, Szerbiába kerültem fogolyként, onnét szöktem haza. Sokat sportoltam, keveset versenyeztem is. Szenvedélyesen vadásztam, aztán a háború elvette tőle a kedvemet. Voltam malomellenőr, munkás, terménybegyűjtő, vidéki laptulajdonos, bábszínházi dramaturg. Gyermektelen lévén, 1956-ig csupán gyermekmeséket publikáltam. Évek óta már csak író volnék, s ez (mindent számításba véve) mintha több is, kevesebb is volna, mint ami azelőtt volt; az eldöntetlen évek, az ifjúság. Nyilván öregszem. Úgy esett, hogy soha nem tartoztam semmilyen csoporthoz, irányzathoz. Mindig vonzott, hogy igyekezzem a körön belül maradni; azzal a naivitással, hogy így következetesebben maradhatok elkötelezett az emberrel szemben, akármilyen arculatát mutatja. Nem kifizetődő naivság; de újra se csinálnám másképp.”

A könyv fülszövege, melyet édesanyám írt - sok adalékot ad Mészöly Miklós írói jellemzőiről:

„Írásainak egyik legjellemzőbb sajátja a megfeszített, koncentrált figyelem. …Mészöly nem naturalista, de nem akar szimbolikus jelentést sem adni annak, amiről ír – mégis ráirányítja figyelmünket az emberi jellem minőségére, egy élet drámájára. .. Mészölynél majdnem minden a tartás. A forma fegyelme. Az alkotói eljárásban, az emberi megnyilvánulásban egyaránt. A minden helyzetben megőrzött méltóság. Célra irányított, szigorú, száraz mondataiban elfojtott, szándékosan lehűtött indulat izzik – voltaképpen megindultság. Az együttérzés hajszálereinek finom hálózata szövi át írásait. Írói alapállását a minden emberi dolgok viszonylagosságának érzetével járó lemondás is jellemzi – de a rezignáción felülkerekedik a kemény szembenézés, a közlés, a kimondás szükségének parancsoló ereje.”

A kötet megjelenését a szerző az alábbi sorral köszönte meg: „Kónya Juditnak barátsággal, szeretettel – Mészöly Miklós.”

Sok kötet tartja frissen emlékezetünkben ma is a kiváló írót, mint pl. Vadvizek, Az atléta halála, Sólymok csillagvilága, Családáramlás, Paulus vagy a feleségével, Polcz Alaine-nel folytatott levelezés. Ezek mind arra hívogatnak, hogy felidézzük vagy megismerjük alkotói nagyságát.

A Várkert Bazár (Várkert Stream-ben) ma lesz online megemlékezés Mészöly Miklósról: „Aposztróf - Mészöly100” címmel 19 órától.

Sok mindent megtudunk róla az alábbi videóból:


 


 

DrKónya Judit


Sixties.hu