Kulturális Élvezetek

Az elhivatottság és a kötelességtudat megtestesítőjére emlékezünk

2022-09-26 14:20:16

“Számomra Krisztus tanításai és az Isten előtti elszámoltathatóságom adják az életem keretét”

II. Erzsébet királynő

Már írtam róla, nem is olyan régen, uralkodása 70 évének apropójaként. Most, elhunyta alkalmából időzünk el fantasztikus életútja mellett.

Nem múlnak el napok temetése után sem, hogy korszakos nagysága méltatásra ne kerülne. Teljes élet volt az övé. Kevesen mondhatják el magukról életük utolsó pillanatában, hogy megcselekedték mindazt, amire megszülettek. A Királynő ilyen személy volt. Még halála előtt két nappal is a hazája iránti kötelesség tudat vezérelte akkor, amikor beiktatta Nagy Britannia új miniszterelnökét.

Halálát követően sokszor hangzott el a kijelentés: most van vége a XX. századnak. Igen, a Királynő volt sok millió - sőt több milliárd - ember életében a “szokatlan és megnyugtató állandóság”, ahogy Anthony Albenese, ausztrál miniszterelnök jellemezte. 70 évig szolgált rendíthetetlenül, betartva a 21. életévében nyilvánosan tett fogadalmat.

Tiszteletlenség volna több Guiness-rekorderként említeni, de a “leg”-ek már önmagukban is történelmi személyiségre vallanak: 70 éven át uralkodott, ő élt a leghosszabb ideig az uralkodók között - utolsó hónapig jó egészségben, fantasztikus teherbírással, és ő a jelenlegi uralkodók közül az egyetlen, aki hazáján kívül 14 ország államfői tisztségét is betöltötte. Ő utazott a legtöbbet a királyi fenségek közül: 88 éves koráig 261 látogatást tett külföldön. Az utolsó “leg” már magánéleti jellegű: 73 évig élt boldog házasságban Fülöp herceggel. 

De történelmi nagyságát mégsem a “leg”-ek önmagukban adják: kötelességtudata, áldozatos munkája az, ami egyedülálló. És amint látni fogjuk - jogköre nem csupán protokolláris feladatokra szűkült.Mindezek ellátása teljes embert kíván! Ugyanakkor Erzsébet  - fegyelmezett életmódja alapján - jó feleség, anya, nagymama és dédnagymama volt, sok időt szentelve szeretteire. Egy szóval, női példaképként ideális a személye.

Kicsit érdemes megnézni, mi mindenre kapott felhatalmazást az uralkodó.

Jogkörei

A Parlamenttel és a miniszterelnökkel kapcsolatban:

 • Elutasíthatja a parlament feloszlatását, ha a miniszterelnök úgy dönt.
 • Saját döntése szerint kijelölheti a miniszterelnököt. Ezzel a jogával utoljára 1963-ban élt, amikor kinevezte Alec Douglas-Home-ot.

 • Elbocsáthatja a miniszterelnököt és a kormányát.

 • Beidézheti és elnapolhatja a parlamentet.

 • Parancsot adhat a fegyveres erőknek.

 • Elbocsáthat és kijelölhet minisztereket.

 • Megbízást adhat tisztviselőknek a Fegyveres Erőknél.

 • Beidézheti a Királynő Tanácsát.

 • Kiadhat és visszavonhat útleveleket.

 • Vállalatokat hozhat létre okiratok segítségével.

 • Kinevezheti az anglikán egyház érsekeit és püspökeit.

 • Címeket és kitüntetéseket adhat és vehet el.

 • Uralkodói kegyelemben részesíthet bárkit.

 • Elutasíthatja az uralkodói jóváhagyást (a brit törvényhozás utolsó pontját).

 • Békét írhat alá és háborút jelenthet be.

 • Külföldre küldheti a fegyveres erőket.

 • Értékelhet és aláírhat megegyezéseket.

 • Fogadja az államfőket és a nagyköveteket, akik megbízólevelüket az uralkodónak adják át.

A Parlamenttel kapcsolatos jogait többnyire vészhelyzetekben gyakorolja, mint pl. alkotmányos válság idején vagy amikor nincs egy párt sem többségben a Parlamentben.

A miniszterelnöki audienciák

A Királynő elsőként Churchill miniszterelnöksége idején bevezette a heti miniszterelnöki látogatásokat, melyek szigorúan négyszemközt, jegyzetelés nélkül zajlottak a mindenkori kormányfőkkel. Általában 30 percig fogadta őket. Bár politikai véleményt a Királynő nem alkothatott, azzal, hogy eszmét cserélt a végrehajtó hatalom fejével,meghallgatta őket, tanácsot adott, segítette a kormányzás stabilitását. A történészek szerint “ kötelékük az ország irányításának zálogát” jelentette. Ezen a titkos találkozón elhangzottakról a miniszterelnökök nem hozhattak nyilvánosságra semmiféle részletet. Cameron és Johnson miniszterelnökök több ízben sértették meg ezt a hallgatólagos megállapodást, kifecsegtek részleteket a megbeszélésekről. Ezek után kénytelenek voltak nyilvánosan bocsánatot kérni.

A Nemzetközösség "anyja"

Tényleg anyaként óvta a szívügyének tekintett Nemzetközösséget, mely 53 államot tömörít. Még 2018-ban, 92 éves korában is elnökölt a Nemzetközösség ülésén. Hitte, hogy a Korona diplomáciai segítséget nyújt a tagországoknak és odaadással vállalta a hazáján kívüli 14 állam államfői tisztségét.Még a nagyok, mint Kanada, Ausztrália, Új-Zéland is megtiszteltetésnek érezte, hogy az alkotmányos monarchiaként a Királynő uralkodása alá tartozik. A kanadai alkotmány széleskörű feladatokat ruház rá, hiszen az uralkodó a végrehajtó hatalom feje, és ő írja alá a törvényeket is, de ez szimbolikus elkötelezettség, melyet az általa megbízott főkormányzón keresztül gyakorol.

Honnan merített erőt a hosszan tartó uralkodáshoz?

II. Erzsébet mélyen hívő volt, és ebből a hitből merített erőt feladatai teljesítéséhez. “Krisztus példája segít meglátnom, mekkora értéket képvisel, ha a kis dolgokat nagy szeretettel végezzük el, bárki tegye is azt.”

Személyes népszerűségének oka

Ha egy szóval akarnánk jellemezni őt, akkor a szolgálat jut elsőként eszünkbe. Ahogyan azt 21 éves korában, még hercegnőként kinyilvánította. Ez az elkötelezettség adja leginkább hitelességét még azok számára is, akik általában meghaladottnak tartják a monarchiák létjogosultságát. Az egész világ tisztelettel hajt fejet történelmi nagysága felett.

Őfelsége, nyugodjék békében!


királynő, alkotmányos monarchia, Nagy-Britannia, Nemzetközösség 


 

DrKónya Judit


Sixties.hu