Kedvtelés

Hogyan veszítsük el ingatlanunkat 60 nap alatt?

2022-09-04 15:12:49

“Mindenkinek joga van a tulajdonhoz és az örökléshez. A tulajdon társadalmi felelősséggel jár. 

Tulajdont kisajátítani csak kivételesen és közérdekből, törvényben meghatározott esetekben és módon, teljes, feltétlen és azonnali kártalanítás mellett lehet.”

Alaptörvény XII. cikk

 A fenti idézet tanúsága szerint az Alaptörvény szigorú korlátok közé szorítja az Állam általi tulajdonszerzést. Van viszont egy érdekes törvény, ami ezt felülírja és az Állam részére lehetővé teszi a villámgyors tulajdonlást.

Konkrét esetből merítettem gondolataimat - természetesen anonimizálva.

A tényállás

Kedves barátnőm vidéki ingatlanával kapcsolatos adófizetési kötelezettségének teljesítése érdekében csekkért az adóhatósághoz fordult. A gondos ügyintéző megnézte az ingatlan tulajdoni lapját és közölte, hogy tavaly december óta az ingatlan tulajdonjoga a Magyar Államra szállt! Az ingatlant a 70-es években a szülők vették gyermeküknek, aki azóta is háborítatlanul használta az ingatlant. Az érdekelt szóhoz sem jutott megdöbbenésében és felháborodásában, majd sietve az ingatlanhatósághoz fordult a helyzet tisztázása érdekében. 

Az ingatlan ügyintéző azt közölte, hogy a  földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény ( Foktftv. ) 21. paragrafusa alapján hiányos adatok pótlása végett felszólítást küldtek az általuk ismert címre, valamint hirdetményt tettek közzé, de mivel nem történt meg az adatszolgáltatás, a Foktftv.25. paragrafusa alapján a 60 nap elteltével jogszerűen írták át a tulajdonjogot a Magyar Állam javára.

A konkrét ügy happy end-del ért véget, saját hatáskörben eljárva megsemmisítették a korábbi határozatot, miután kiderült, hogy bár nevezett személy a tulajdonszerzése óta is ugyanazon címen él, mint ahogy az az ingatlan nyilvántartásban szerepel, jogszerű felszólítást nem kapott, ugyanis egy általa ismeretlen, beazonosíthatatlan személy írta alá a kézhezvételt. 

Kételyek

Számomra, jogászként, a kedvező kimenetel ellenére aggályos maradt a jogszabály.

Vajon kellő gondosság nyilvánul-e meg a törvényben az Állam részéről a tulajdonszerzésnél?

A törvény ugyan formailag felállít egy rendet az Állam általi tulajdonszerzésre, de amint azt a konkrét ügy is mutatja ez igencsak ingatag alapokon áll. Egy Alaptörvényben írt erős jogosultság nem annulálódhat ilyen gyenge alapokon, nem beszélve a törvényben írt igazán rövid határidőkről. Ha az érintett nem kapja meg a felszólítást és a kifüggesztett hirdetményekről sem tud - egyszer csak szembesülhet azzal, hogy egy új tulajdonos kopogtat nála, aki megvásárolta a Magyar Államtól az ingatlant. Hiába állhat fel az esetleges, utólagos kártalanítás, ez az eljárás meglehetősen sérelmes lehet a tulajdonától megfosztott személy számára. Nem beszélve arról, hogy a jogszabályhely az ügyeskedők számára zöld utat nyit. Elég fülest kapni a “rendezetlennek” minősített ingatlanról, máris lehet sürögni-forogni az Államtól való megszerzés érdekében. Különösen nagy veszélye ennek a frekventált helyeken található, nagy értékű ingatlanok esetében.

Jogos kérdés: Miért nem érintkezik a földhivatal az illetékes adóhatósággal vagy a lakcímnyilvántartással az adatok megszerzése érdekében?

Megoldási gondolatok

Megérne egy alkotmánybírósági felülvizsgálatot az adott törvényhely jogszerűségének megállapítása, mert az Alaptörvényben írt kivételes gondosság az Állam általi tulajdonszerzésnél nem valósul meg.

Az is elgondolkodtató probléma, hogy a tértivevénynek erős joghatást tulajdonítanak a jogszabályok, adott esetben viszont előfordul, hogy nem az érintett írja alá vagy egyszerűen csak az aznap magánéleti problémákkal sújtott postai alkalmazott átvétel nélkül a postaládába dobja. 

Amíg a törvény kellő garanciákkal nem védi a tulajdont, nem marad más lehetőség, mint meggyőződni arról, hogy az ingatlan nyilvántartásban minden ott nyilvántartandó adatunk rendben rögzítve van-e. Erre ingyenesen mód van a tulajdoni lap lekérésével az Ügyfélkapun keresztül.

Egy valószínűleg jogi problémákkal nem érintett szép ingatlan fotójával búcsúzom:


 ingatlan, tulajdon, tulajdonszerzés, állami tulajdon


 

DrKónya Judit


Sixties.hu