Konfliktuskezelés

Mi is az a mediáció?

2019-05-16 09:55:21

„Egy elviselhetetlennek tűnő belső konfliktus gyakran azt bizonyítja, hogy bátrak voltunk nem elmenekülni valami elől”

Pál Ferenc

A konfliktusok egész életünket behálózzák, adódnak problémás helyzetek a családi- és párkapcsolatokban, a munkahelyeken, a szomszédi viszonyokban. És valljuk be, nem mindig vagyunk a helyzet magaslatán, amikor ezeket meg kellene oldanunk lehetőleg úgy, hogy egyik fél se érezze magát vesztesnek. Van olyan eszköz a konfliktuskezelésben, ami win-win szituációt (mindkét fél nyertes) hoz létre. Lássuk hát közelebbről ezt a sokszor csodatevő eszközt!

Mindig érdekelt a vitás helyzetek megoldása. Bár eddig a jog keretei között ügyvédként, illetve választottbíróként törekedtem a vita-rendezésre, egyre inkább hiszem, hogy a vitákat – ráerőltetett megoldások helyett – a ténylegesen kiváltó problémák felderítésével, az érdekek és szükségletek figyelembe vételével lehet tartósan rendezni.

Ahhoz, hogy mindkét vitában álló fél a számára megnyugtató megoldást érje el, – fontos egy semleges fél (mediátor) bevonása, aki tulajdonképpen vitavezető szerepkörben jár el, mely felöleli a konfliktus természetének beazonosítását, a vitához vezető mögöttes érdekek feltérképezését, a megfelelő kommunikáció elősegítését, a közös pontok megtalálását, az egyezséget elérő technikák alkalmazásával alternatív megoldások keresését. Ez az eljárás a mediáció ( közvetítés), mely nem tévesztendő össze a meditációval!

Mindez egy, a felek által megállapodott eljárási rendben történik, ahol a mediátor ügyel a beazonosított közös cél elérése érdekében ezen rend betartására.

Az eljárás ismertetése a Kisebbségi Mediációs Intézet anyaga alapján készült.

A mediátor szerepköre

A mediátornak 10 lényeges készséggel kell rendelkeznie, tanfolyamot végzett, vizsgázott, az Igazságügyi Minisztérium nyilvántartásába bejegyzett szakemberek.

  • Kommunikálás – érteni és megfelelően használni a verbális és nonverbális jelzéseket.
  • Atmoszférateremtés – olyan légkör biztosítása, melyben a felek megnyílnak és képesek a saját életüket érintő döntések meghozatalára a mediátor segítségével.
  • Okos hallgatás – megfelelően kérdezni, visszajelezni, kérdésekre ösztönözni a feleket.
  • Facilitálás – segíteni a felek kommunikációját, mások aktív meghallgatását, az érzelmek és aggodalmak kifejezését.
  • Összegzés – a tényeket, érzéseket, szempontokat és a továbblépési lehetőségeket össze kell foglalni.
  • Érzelmek kontrollálása – nyugodtan, határozottan viselkedni, elviselni a feszültségeket, felismerni az érzéseket és segíteni a feloldásukban.
  • Problémamegoldás – bár a felek maguk hoznak döntéseket, azonosítani kell az elmondottakból a tényeket, áttekinteni, hogy mit lehet ezekkel kezdeni, akciótervet kidolgozni.
  • Beavatkozás – a mediátornak fel kell ismernie, mikor kell megállni, folytatni, megegyezni, vagy abbahagyni.
  • Prezentálás – képesség az ötletek kivitelezésére és elfogadására.
  • Vezetés – a folyamat strukturált, kontrollált vezetésére való képesség.

Az eljárásról

A felek csak a mediátor közbeiktatásával kommunikálnak egymással, nem vitatkoznak szemtől szemben, próbálják ellenséges attitűdjeiket félretéve összpontosítani a mindkét fél számára elfogadható alternatívák létrehozására.

A mediátor nem nyilvánít véleményt, nem ad tanácsot, közvetíti és összegzi az álláspontokat, körvonalazza a nézetkülönbségek okait, felderíti a mögöttes érdekeket, a felekkel áttekinti a felek által javasolt lehetséges megoldásokat. A közösen megállapodott célhoz kötötten,  kérdéseivel, és egyéb mediációs technikákkal, átsegíti a feleket a tárgyalási holtpontokon, valamint írásba foglalja a létrejött megállapodást.

Lássunk néhány példát arra, hogy milyen módon lehet a felek állásfoglalásai mögül az érdekeket megfejteni! Rögtön kiderül majd, hogy a kimondott szavak tulajdonképpen mit is takarnak, így ezen a platformon a viták megoldása is közelebb kerülhet. A példák a párkapcsolati/ családi konfliktusok termékei.

Íme a példák:

„Nem bírom elviselni, hogy amikor beszélek, egyszerűen csak otthagy!”

Jelentése (érdek): „Figyelemre van szükségem!”

„Én mindenhová magammal akarom vinni, de ő állandóan ócsárolja a barátaimat. Bezzeg ő nem visz el soha sehova!”

Jelentése (érdek): „Attól tartok elhidegültünk. Bizalomra van szükségem.”

„Játszani szeretsz a gyerekkel, de azt nem tudod, miből élünk, mi mennyibe kerül!”

Jelentése (érdek): „Szeretném, ha az anyagi terhekkel is tisztában lennél, és levennéd a terhet a vállamról.”

„A szüleid rossz példát mutatnak a gyerekeknek és állandóan ellenem hangolják őket!”

Jelentése (érdek): „Szeretném, ha együttműködnének, és nem kellene rossz szülőnek érezni magamat!”

Ugye, mennyire elmegyünk egymás mellett? Mennyire nem halljuk ki a másik mondandójából, hogy legtöbbször figyelmet, együttműködést, együttérzést, szeretetet akar! Ehelyett méltatlankodás, panaszáradat hagyja el a szánkat.

A mediáció rádöbbenthet a hosszú távú együttműködéshez szükséges megoldásokra, s mivel a felek maguk állapodnak meg, nem erőszakol rájuk senki semmit, így ténylegesen megoldódhatnak még az elmérgesedett viták is.

Utóélet

A megállapodás után néhány héttel a mediátor telefonon megkeresi a feleket, hogy meggyőződjön arról, hogy a megállapodás működik-e, és van-e esetlegesen további segítségre szükségük a feleknek.

Az eljárás előnyei

Az eljárás előnyei között említhető az, hogy a megállapodás a felek kezében van, a kommunikáció kevésbé érzelem-, inkább értelem- vezérelt, egy közösen elfogadott eljárási rendben, a konfliktuskezelő hatékony közreműködése mellett tartós megoldás születik. Nem elhanyagolható szempont az idő- és költséghatékonyság, valamint a mediátort kötő titoktartás említése sem.

Mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy ha nem képesek maguk dűlőre jutni egy vitában, keressenek fel mediátor szakembert. Sokkal jobban követhető majd az egyezségben kidolgozott későbbi együttműködés, mintha egy bíró mondaná meg egy jogszabály alapján, hogy mit kell tenni.

Sok sikert kívánok a békés konfliktusrendezéshez!


konfliktuskezelés, mediáció, egyezség, békés vitarendezés 


 

DrKónya JuditTisztelt Felhasználó!

Hozzászólás írásához kérjük, jelentkezzen be!A cikk kommentjei

Sixties.hu