Boldogság

Szeretetnyelv-tanfolyam

2020-07-04 09:10:12

„A gyerekek egészséges fejlődéséhez nélkülözhetetlen, hogy érezzék szüleik szeretetét”

Gary Chapman

Sokszor vagyunk frusztráltak és ezért gyakran fordul elő, hogy dühösen reagálunk gyermekünk/unokánk viselkedésére. Ha félretesszük most egy kis időre azt, hogy a saját magunkkal kapcsolatos negatív érzések teszik nehezebben elviselhetővé a gyerekek megnyilvánulásait, - be kell látnunk, hogy gondolataink közlése gyermekeink felé sok esetben félreérthető. Ez a gyermek részéről hisztihez, dachoz, dühhöz vezet, de ami még rosszabb, hosszút távú problémákat is okoz: nem alakul ki náluk a helyes önértékelés, és a harag egészséges kontrollja sem.

Gary Chapman - Ross Campbell: „Az 5 szeretetnyelv” c. könyve segít bennünket abban, hogy ki tudjuk nyilvánítani feltétel nélküli szeretetünket gyermekünk felé oly módon, hogy az elérjen a szívéhez. A felelősségteljes felnőtt létre való felkészítés minden szülő feladata. Az, hogy ez nem mindig tűnik örömtelinek, az rajtunk múlik.

Mit is rontunk el?

Azt mindenképpen, hogy ha teljesítményhez kötjük a szeretetünket, jutalmakat, ajándékokat helyezünk kilátásba, amennyiben az elvárásoknak megfelelően cselekszik. A jutalmazás és a fegyelmezés szükséges, „de csak azután, hogy feltöltöttük érzelmi tankját…feltétel nélküli szeretettel.” Ahhoz, hogy érezze ezt a szeretetet, meg kell fejtenünk elsődleges szeretetnyelvét. Tudnunk kell, hogy a feltétel nélküli szeretet nem azonos az engedékenységgel, „inkább a dolgok helyes fontossági sorrendjét jelenti.” Ha ugyanis a szeretettank tele van, könnyebb neheztelés nélkül elfogadni a szülői irányítást.

A szeretet: törődés

A gyermek fizikai szükségletei mellett értelmi és érzelmi fejlődésének elősegítésére is összpontosítanunk kell.

Az egészséges önbecsülés

Sem a felül, sem az alulértékelés nem vezet egészséges önértékeléshez. Ha úgy hiszi, hogy neki mindent szabad vagy ha „életének vezérmotívuma a „nem tudom megtenni” szorongása és a „nem tettem meg” keserűsége – nem építi személyiségét arra, hogy felnőve képességeivel és tehetségével mások javát szolgálja.

A biztonságérzet

A sokszor hektikusan változó világban – legalább otthon – biztonságos körülményeket kell teremtenünk. A gyermeknek nem szabad azt éreznie, hogy bármelyik szülője elhagyhatja vagy problémáiban cserbenhagyhatja.

Kapcsolatteremtési képesség

Az, hogy a gyermek mindenkit egyenértékűnek tekintsen, kapcsolatait az adás és elfogadás kölcsönössége jellemezze – tanulni kell már kisgyermekkortól kezdve a kapcsolatteremtést. Ezzel elkerülhető, hogy gátlástalan törtető vagy visszahúzódó, saját érdekeit érvényesíteni nem tudó felnőtt váljon belőle.

Hogyan szeressünk?

Ahogyan János apostol megfogalmazza. „Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan.” Meg kell találnunk az 5 szeretetnyelv közül a főszereplőt. Ezzel a gyermek legmélyebb szeretetigényét elégíthetjük ki, de fontos, hogy mind az 5-öt ismerjük és használjuk.

A szerzők óva intenek attól a kincstári optimizmustól, hogy a problémák varázsütésre megoldódnak. „Bizonyára továbbra is lesznek kudarcok és félreértések. De ha „megöntözzük” szeretetünkkel, kivirul, mint a virág, és szépsége áldás lesz a környezete számára.”

Az 5 szeretetnyelvet: testi érintés, kitüntetett figyelem, megerősítés, ajándékozás, szolgálatkészség – a következő cikkünkben ismertetjük.

Addig is jó tűnődést: vajon jól szeretünk-e?


 5 szeretetnyelv, gyereknevelés, gyerekpszichológia


 

DrKónya JuditTisztelt Felhasználó!

Hozzászólás írásához kérjük, jelentkezzen be!A cikk kommentjei

Sixties.hu